Therese Aksdal

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg Riska Bydel 2012 2016