Therese Bu

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret *andebu Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte *andebu Høyre 2015 2015