Thomas Enstad Trana

  • 95917401

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Rauma Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Rauma Høyre 2011 2011
1. nestleder Arbeidsutvalget Rauma Unge Høyre 2013 2014