Tone Beate Meland Jensen

  • Hitra Høyre
  • Varamedlem - Hitra Høyre - Kommunestyret
  • 97463266
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Hitra Høyre 2015 2019
Medlem Foreningsstyret Hitra Høyre 2013 2016
Styremedlem Foreningsstyret Hitra Høyre 2007 2013