Tor F. Amundsen

  • Bergen Høyre
  • Bergen Senior Høyre
  • 90573086