Tore K. Meland

  • Hitra Høyre
  • 7246 3302
  • 95733998

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Hitra Høyre 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Hitra Høyre 2007 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Hitra Høyre 2010 2012
Nestleder Foreningsstyret Hitra Høyre 2012 2015
Gruppeleder Kommunestyret Hitra Høyre 1992 1995
Kampanjeleder Foreningsstyret Hitra Høyre 2010 2012
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 1989 1995
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 1995 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Hitra Høyre 2015 2016