Tore W. Steen

  • 95272940

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Spydeberg Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2004 2005
Nestleder Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2001 2004
Nestleder Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2005 2010
Medlem Foreningsstyret Spydeberg Høyre 1997 1998
Kampanjeleder Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2015 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2004 2004
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2006 2009
Styremedlem Foreningsstyret Spydeberg Høyre 1998 2001
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Spydeberg Høyre 1995 2003
Varamedlem Foreningsstyret Spydeberg Høyre 2011 2016