Tove Jerstad

  • Time Høyre
  • Time Senior Høyre
  • 99119291

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Time Høyre 2010 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Time Høyre 2011 2011
Formann Arbeidsutvalget Time Høyre 1987 1989
Formann Foreningsstyret Time Høyre 1989 1990
2. viseformann Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 1991 1994
Valgkampleder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 1990 1991
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 1992 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 1990 1995
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 1992 1992
Forslag Stortingskandidater Rogaland Høyre 2000 2000