Valborg Haave

  • Selbu Høyre
  • 95803770

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Selbu Høyre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Selbu Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Selbu Høyre 2003 2003