Vegar Olsen

  • Alta & Omegn Unge Høyre

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Alta Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Alta & Omegn Unge Høyre 2012 2013
1. nestleder Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 2012 2013
Medlem Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 2011 2012
Unge Høyre Foreningsstyret Alta Høyre 2011 2014