Vigdis Bratli

  • BF 10 Grorud
  • Medlem - BF 10 Grorud - Bydelsforening
  • 45616201
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Bydelsforening Gammel BF 18 Romsås 1999 2003
Medlem Bydelsutvalg Gammel BF 18 Romsås 1999 2003
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud 2003 2005
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud 2007 2011
Styremedlem Bydelsforening Gammel BF 18 Romsås 1999 2001
Varamedlem Bydelsutvalg BF 10 Grorud 2003 2007