Skolebilder

Barnas valg 2017

Hvert fjerde år er det valg til Stortinget. Det neste er i september. Redd Barna arrangerer for første gang noen sinne noe de har kalt for Barnas Valg. Her skal alle partiene gjøre forskjellige ting, som for eksempel lage et program med det vi mener er de aller viktigste sakene. Så skal alle barna stemme på det partiet de synes har den beste politikken. Vi synes det er veldig bra at Redd Barna lager et eget valg for barn, slik at barn kan bli bedre kjent med de politiske partiene og få muligheten til å si hva de mener er viktig. 

Under ser du hvilke saker som er viktigst for oss, eller du kan lese hele Høyres barnepartiprogram her.

Toppsaker5v2
sak1-2
sak3-4
sak5

Kort om oss

Partiet

Høyre er et av de eldste partiene i Norge og ble stiftet i 1884. Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at Norge skal bli enda bedre å bo i, uten at det skal skje store og voldsomme forandringer.

Vår ledelse

Erna Solberg fra Bergen har vært leder av Høyre siden 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Randaberg i Rogaland er 2. nestleder. Kristian Tonning Riise er leder for Unge Høyre, ungdomspartiet vårt.

Stortingsrepresentanter

På Stortinget sitter det 169 representanter. Høyre har 48 av disse. Vi er det nest største partiet på Stortinget. Bare Arbeiderpartiet har flere representanter. Alle partiene har en som leder representantene sine på Stortinget, det kalles parlamentarisk leder. Vanligvis er det partilederen, men siden Erna Solberg er både partileder og statsminister, er det Trond Helleland som er parlamentarisk leder. Nikolai Astrup er nestleder.

Regjeringen

Høyre sitter i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke flertall i Stortinget alene. Derfor har vi en avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse partiene er regjeringens samarbeidspartier. Vi har et dokument som heter samarbeidsavtalen hvor det står hva vi er enige om at vi skal, og ikke skal gjøre disse fire årene.

I regjeringen sitter statsministeren og 18 ministere, som styrer hvert sitt fagområde Av disse 18 har Høyre 10 ministere.

Våre ledere og ministre

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Erna Solberg

Statsminister og leder av Høyre

Torbjørn - skole

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister