Skolebilder

For skoleelever

Velkommen skoleelever til "Høyres side for barn og skoleelever!

Jobber du med en skoleoppgave, og lurer på hva Høyre jobber med og står for? Da har du kommet til riktig side!

Besøk gjerne også vår ungdomsorganisasjon Unge Høyre her

Våre viktigste saker er kunnskap i skolen, skape flere jobber, rask hjelp når du blir syk, et trygt land å bo i og å ta vare på jorden. Les videre for å lære mer om våre toppsaker.


Våre toppsaker

Alle barn er forskjellige. Både de som lærer sakte og de som lærer fort skal få hjelp til å bli bedre.

Verdens beste skole

En god barndom varer hele livet. Høyre vil at alle barn skal ha en god barndom.

Vi mener det er viktig at alle elever som synes noen fag, eller litt av faget er vanskelig, skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det de sliter med.

Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdige på skolen. Derfor er det viktig at har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig.

Høyre har like høye mål for elevene som elevene har for seg selv.

Dette vil Høyre:

 • Alle skal ha flinke og motiverende lærere
 • De som synes noen fag er vanskelige må få den hjelpen de trenger
 • Ingen skal bli mobbet

Les gjerne mer om vår skolepolitikk her

 

Høyre vil at du skal få god hjelp når du er syk og at du skal få den hjelpen raskt.

Rask hjelp når du blir syk

Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Vi vil også at det skal være enklere å leve litt sunnere i hverdagen.

Dette vil Høyre:

 • Du skal få raskere hjelp når du er syk
 • Gjøre mer for barn og unge som sliter med vonde følelser
 • Gi eldre bedre mat, mer aktivitet og bedre hjelp

Les gjerne mer om vår helsepolitikk her

 

De voksne må passe på naturen og miljøet. Sånn at barna kan overta jorda i minst like god stand som det vi gjorde.

Ta vare på jorda

Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet. For eksempel skal en elbil være billigere enn en vanlig bil, men aller helst vil vi at folk skal ta buss eller tog.

Vi skal passe på miljøet og beskytte dyr og natur.

Norge har mye kyst. Derfor er vi opptatt av livet i havet og vil gjøre mer for å få bort plast i havet.

Norge er et rikt land, derfor må vi være med på å finne opp ny teknologi som gjør verden renere.

Dette vil Høyre:

 • Gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlig
 • Finne opp teknologi som gjør at vi kan få mindre klimagassutslipp
 • At mindre plast havner i havet og rydde opp mer av plasten som allerede er i havet

Les gjerne mer om vår miljøpolitikk her

  

Å ha en jobb gir deg muligheten til å ta vare på familien din.

En god jobb når du blir voksen

Det er også viktig for samfunnet og bedriftene. Høyre vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb.

I dag er det for mange som ikke har en jobb å gå til, og det er spesielt dumt når det gjelder unge mennesker.

Dette vil Høyre:

 • At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
 • Gjøre det enklere å starte egen arbeidsplass
 • Støtte de som mister jobben og trenger hjelp til å finne en ny

Les gjerne mer om vår arbeidspolitikk her 

 

Det aller viktigste for Høyre er at du og jeg er trygge. Heldigvis er Norge et av verdens tryggeste land å bo i.

Et trygt land å bo i

Med alt som skjer i verden, spesielt terror, så er det viktig at vi har et godt forsvar som kan passe god på oss og landet vårt, i tilfelle noen prøver å angripe oss.

De aller fleste følger lover og regler, men det finnes mennesker som noen ganger ikke gjør det. Da er det viktig at vi har nok politifolk som kan gripe inn. Politiet gjør alt de kan for å stoppe kriminalitet og terror hver dag.

Høyre vil at Norge skal fortsette å være et av verdens tryggeste land å bo i.

Dette vil Høyre:

 • Ha flere politifolk som passer på oss
 • Bekjempe terror i hele verden
 • Kjøpe nye fly, ubåter og utstyr til Forsvaret

Les gjerne mer om vår forsvars- og beredskapspolitikk her

 


Har du lest ned hit, og det fortsatt er noe du lurer på?

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte oss per e-post til support@hoyre.no

BV2017_logo

Høyres barneprogram

Hvert fjerde år er det valg til Stortinget. Ved forrige valg arrangerte Redd Barna noe de kalte for "Barnas Valg". Til dette valget laget hver av partiene sitt eget barnepartiprogram. Følg linken for å sjekke ut Høyres barneprogram 2017.
Last ned

Kort om oss

Partiet

Høyre er et av de eldste partiene i Norge og ble stiftet i 1884. Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at Norge skal bli enda bedre å bo i, uten at det skal skje store og voldsomme forandringer.

Vår ledelse

Erna Solberg fra Bergen har vært leder av Høyre siden 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Randaberg i Rogaland er 2. nestleder. Sandra Bruflot er fungerende leder for Unge Høyre, ungdomspartiet vårt.

Stortingsrepresentanter

På Stortinget sitter det 169 representanter. Høyre har 45 av disse. Vi er det nest største partiet på Stortinget. Bare Arbeiderpartiet har flere representanter. Alle partiene har en som leder representantene sine på Stortinget, det kalles parlamentarisk leder. Vanligvis er det partilederen, men siden Erna Solberg er både partileder og statsminister, er det Trond Helleland som er parlamentarisk leder.

Regjeringen

Høyre sitter i regjering sammen med Fremskrittspartiet og Venstre. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har ikke flertall i Stortinget alene. Derfor har vi en budsjettavtale Kristelig Folkeparti. Regjeringen har et dokument som kalles en politisk plattform hvor det står hva vi er enige om at vi skal de fire neste årene.

I regjeringen sitter statsministeren og 19 ministre. Disse kalles også statsråder og styrer hvert sitt fagområde Av disse 19 har Høyre 9 ministre.Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Erna Solberg

Statsminister og leder av Høyre