For skoleelever

Torbjorn-2
Hei, og velkommen til Høyres side for skoleelever/studenter. Her kan du få en rask innføring i Høyre og Høyres politikk.

Høyre er et norsk, tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Partiet er medlem av Den internasjonale demokratiske union.
Les mer om historien vår her.

Ledelse

Erna Solberg fra Bergen har vært partileder siden partiets landsmøte i mai 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Rogaland er 2. nestleder. Kristian Tonning Riise er leder for partiets ungdomsorganisasjon, Unge Høyre.

Stortingsgruppen

Høyres stortingsgruppe består av 48 representanter etter stortingsvalget 2013. Trond Helleland er parlamentarisk leder for stortingsgruppen, med Nikolai Astrup som parlamentarisk nestleder. Høyre er det nest største partiet i Stortinget etter Ap.

Regjering

Høyre og Frp gikk i regjering etter stortingsvalget 2013. Her kan du besøke regjeringssiden.

Sideorganisasjoner

Høyre har tre aktive sideorganisasjoner - Unge Høyres  Landsforbund, Høyres Studenter og Senior Høyres Landsforbund. Disse sideorganisasjonene utgjør en viktig del av Høyre, og har egne, landsomfattende organisasjonsnett. De står fritt i forhold til hovedpartiet.

Innen rammen av Høyres formålsparagraf vedtar sideorganisasjonene sine egne programmer som danner grunnlaget for deres politiske virksomhet. De har stor politisk innflytelse både innad i Høyre og utad overfor politiske  myndigheter. Sideorganisasjonene er representert i partiets arbeidsutvalg eller styre på de fleste nivåer.

Ideologi

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer maktspredning, gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk.

(fra Prinsipprogrammet, vedtatt 2008)

Politikk

Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Når det offentlige prøver å gjøre alt for alle, greier man ikke å løse de viktigste oppgavene godt nok. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt blir det mindre tid og ressurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk.

Våre hovedsaker er:

1. Skape flere jobber: Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

2. Kunnskap i skolen: Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

3. Trygg omsorg, raskere behandling: Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

4. Styrke forsvar og beredskap: Høyre i regjering fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.

Klikk her for en oversikt over ulike politikkområder

  

Medlemsskap i Høyre

Som medlem i Høyre bidrar du til å skape et samfunn med muligheter for alle. Uansett om du ønsker å være aktiv eller ikke, er ditt medlemskap viktig for Høyre der du bor.

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle. Det handler om å føre en politikk som bygger på tillit til enkeltmennesket og en politikk som gir mennesker trygghet.
Sammen vil vi arbeide med å skape flere jobber, få mer kunnskap i skolen, sørge for trygg omsorg og raskere behandling, og styrke forsvar og beredskap. Vi vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor slik at systemene ikke kommer i veien for innbyggerne, og gi den enkelte større valgfrihet.

Høyre trenger deg som medlem for å få flere gode ideer til å skape et bedre samfunn.

 

Unge Høyre

Unge Høyre består av 19 fylkesforeninger og over 100 lokalforeninger over hele landet. Unge Høyre har flere tusen betalende og aktive medlemmer.

Unge Høyres Landsforbund ledes daglig av et sentralstyre som har 8 medlemmer. Sekretariatet til Unge Høyre består av 5 personer.

Vi kan tilby deg en rekke oppgaver som aktiv medlem i Unge Høyre. Vi arrangerer også masse kurs og konferanser både lokalt og nasjonalt som gir deg en erfaring som du kan bruke på skole, arbeidsplassen eller ved senere studier.

 

Ønsker du å bidra for Unge Høyre, klikk her.

Ønsker du å lære mer om Unge Høyre, klikk her