Stortingsvalgprogram:

Høyres Stortingsvalgprogram 2013 - 2017 [3.7 MB] ( nynorsk [3.7 MB] english [3.8 MB])

Høyres Stortingsvalgprogram 2009 - 2013 [5.5 MB]  (nynorsk) [5.5 MB] 

Høyres Stortingsvalgprogram 2005 - 2009 [262.4 KB] 

Høyres Stortingsvalgprogram 2001 - 2005 [273 KB]

Høyres Stortingsvalgprogram 1997 - 2001 [274.8 KB]

Høyres Stortingsvalgprogram 1993 - 1997 [250.9 KB]

Høyres Stortingsvalgprogram 1989 - 1993


Sametingvalg:

Høyres sametingsprogram 2013 - 2017 [7.3 MB] (på samisk, ta kontakt med Nord-Norge kontoret)

Høyres sametingsprogram 2009 - 2013 [1.4 MB] (på  samisk [1.4 MB])