Hele stillinger

Høyre mener at faste hele stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Faste og hele stillinger gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, derfor mener Høyre at det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det siste året har det blitt 10 000 færre midlertidig ansatte. Samtidig kommer flere ut i jobb. Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber. 

Ufrivillig deltid er et problem, spesielt for kvinner og spesielt i omsorgssektoren. Høyre jobber for å sikre en heltidskultur i alle norske kommuner. Vi har også tatt grep i norske sykehus, og her har bruken av deltid har gått ned med mer enn 20 prosent i alle helseregionene siden 2011. Den gjennomsnittlige stillingsprosenten ved sykehusene øker og ligger nå på rundt 90 prosent i alle helseregioner.

Antall kvinner som jobber deltid har gått fra 42 prosent til 37 under dagens regjering og synker. Det utgjør 61 000 færre kvinner i deltidsstillinger i dag enn i 2013. 

Høyre i regjering har blant annet overprøvd Høyesterett to ganger, slik at de som jobber deltid nå har fortrinnsrett for heltidsstillinger når de lyses ut. 

Likevel er det slik at det aller meste av deltidsarbeidet er frivillig. Litt over 90 prosent av de som arbeider deltid oppgir at de ikke ønsker å arbeide mer, mens litt under 10 prosent (undersysselsatte) ønsker å jobbe mer, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen til SSB. 

Derfor er det viktig at vi fortsetter å jobbe for en heltidskultur, slik flere ønsker å jobbe fulle stillinger og også får muligheten til det.