Skal jage kriminelle i arbeidslivet

Høyre vil ha useriøse og kriminelle ut av norsk arbeidsliv og trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet er et ran av fellesskapet og utnyttelse av sårbare mennesker. Høyre ønsker å spenne ben på dem som driver kriminell virksomhet, ved at det skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester. Det skal ikke være et marked for å være kriminell i norsk arbeidsliv.

Siden vi kom i regjering, har vi etablert flere nye sentre dedikert til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, hvor Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten og skatteoppkreverne jobber sammen for å avdekke kriminelle forhold.

Vi har også innført strengere straffer, innstramninger i arbeidsmiljøloven og innført et eget register, kalt eBevis. Her kan det offentlige sjekke om de som selger varer og tjenester driver seriøst. Innsatsen har vist resultater.

Ni av ti nordmenn jobber nå hvitt, og arbeidslivskriminaliteten får ned. Forbrukere som kjøper svarte tjenester, gikk fra 23 prosent til ti prosent i 2018.