Søndagsåpne butikker

Høyre vil gi kundene frihet til å handle når det passer dem.


Høyre vil at de butikkene som ønsker å holde åpent på søndager, skal få lov til det. Mens gartnerier får ha åpent på søndager, må byggevareforretninger og matbutikker holde stengt. Mens butikker som ønsker å være søndagsåpne, maksimalt kan være 100 m2, kan bensinstasjoner være 150 m2. Høyre mener dette er ulogisk, og at det er på tide med en harmonisering av regelverket.

Søndagsåpne butikker er en god anledning for studenter og skoleungdom til å arbeide ved siden av utdanningen. I dag jobber 1/3 av arbeidsstokken utenfor normalarbeidstid. Det tilsvarer rundt 800.000 arbeidstakere. Om lag 9,5 prosent av alle arbeidstakere jobber allerede i dag regelmessig på søndager.

Høyre vil gi muligheten, men selvsagt ikke tvinge noen til å holde åpent. Men dersom de næringsdrivende ser at det er grunnlag for å holde åpent på søndager, vil Høyre at de selv skal kunne ta den avgjørelsen.

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager.  Det er ikke flertall for regjeringens forslag på Stortinget.  Høyre mener at dagens lovgivning er konkurransevridende. Bare på de to siste årene har det skjedd en stor utvikling, for eksempel har netthandelen. Mange familier sitter hjemme i eget kjøkken og handler matvarene på nett, og varene leveres på døren. Derfor har regjeringen nedsatt et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt og vurdere konsekvensene av regelendringer.  Det gjøres ingen endringer i regelverket nå.


Høyres løsninger:

  • Tillate søndagsåpne butikker
  • Sikre arbeidstakerne forutsigbare og gode ordninger rundt sine arbeidsforhold. Samarbeide med partene i arbeidslivet om dette


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: