Uførereformen

Det skal alltid lønne seg å arbeide, og uførereformen sikrer at man kan prøve seg i arbeid uten å frykte for å miste inntekten.

Arbeid er grunnlaget for å forsørge seg selv og egen familie, og å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Men for dem som ikke har mulighet til å arbeide skal uføretrygden være en trygghet for at man har en anstendig inntekt til å leve av. Det skal alltid lønne seg å arbeide og uførereformen sikrer at man kan prøve seg i arbeid uten å frykte for å miste inntekten.

Hovedmålet for den nye uføretrygden, er å lage en ordning som gjør det enklere og mer oversiktlig for uføretrygdede som ønsker å prøve seg i arbeidslivet. Omleggingen innebærer at uføretrygdede skal skattlegges på samme måte som yrkesaktive. Derfor vil uføretrygdede fra nyttår 2016 både få en høyere trygd og betale (høyere) skatt.

Den nye uføretrygden er en forenkling for mottakerne og bidrar til å sikre en mer bærekraftig ordning slik at vi ruster Norge for fremtiden. Uførereformen ble fremmet av regjeringen Stoltenberg 2 og ble vedtatt enstemmig i Stortinget i desember 2011. Reformen trådte i kraft 1. januar 2015. Dette er med andre ord et politisk felleseie.

Høyre-FrP-regjeringen har sikret at de som vil få en lavere inntekt etter skatt med ny ordning (skattlegging som lønnsmottagere) får en 3-årig overgangsordning (skattefradrag) som gjør overgangen så myk og forutsigbar som mulig. Dette er en forbedring av ordningen. Dette skattefradraget har blitt utvidet til å omfatte flere uføre, for å sikre en mykere overgang fra uførepensjon til uføretrygd. Det er viktig å huske at skattetrekket til trygdede nå blir likt som lønnsmottagere, altså null skatt i juni og halv skatt i desember.

Alle landets 310 000 uføre er overført til den nye ordningen for uføretrygd. Det er en økt trygghet for den enkelte at man beholder uføregraden uavhengig hvor mye man arbeider. Før risikerte man å miste uføregraden dersom man prøvde seg i arbeid en avgrenset periode.

Høyres løsninger:

  • Arbeid er grunnlaget for å forsørge seg selv og egen familie, og å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.
  • Hovedmålet for den nye uføretrygden, er å lage en ordning som gjør det enklere og mer oversiktlig for uføretrygdede som ønsker å prøve seg i arbeidslivet.