CCS


CCS (CO2-håndtering) er fangst, transport og lagring av karbondioksid. Dette fører til lavere utslipp og bidrar til å bremse global oppvarming.

Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at det vil være både vanskelig og dyrere å nå togradersmålet uten CCS. Norge har erfaringen, kompetansen og ikke minst lagringsmuligheter som kan bidra til å realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS. Høyre har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CCS-håndtering gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Høyres løsninger:

  • Bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CCS-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.
  • Benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa.