Marin forsøpling


Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et alvorlig miljøproblem og må håndteres både nasjonalt og internasjonalt.
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende problem og en stor trussel mot dyreliv lang kyst og i hav. Havet har et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov og skaffe arbeidsplasser, økonomisk og sosial utvikling. Men hvis ikke verden endrer kurs, ødelegger vi disse mulighetene. 

Høyre mener at utfordringen må løses både ved hjelp av internasjonalt samarbeid – men også gjennom handling lokalt. Internasjonalt jobbet Norge offensivt gjennom FN-systemet, og fikk i 2019 vedtatt nye globale regler for handel med plastavfall etter forslag fra Norge. Lokalt arbeider regjeringen mot å gjennomføre EUs engangsplastforbud så fort som mulig. 
 
  • Føre en offensiv politikk for å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt
  • Følge opp EUs kommende direktiv om å redusere miljøkonsekvensene av engangsartikler av plast og fiskeutstyr.