Norges klimamål

Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Transportsektoren skal bli utslippsfri, og Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi.
Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. Høyre mener Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Paris-avtalen oppfylles. Klimagassutslippene skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. 

Kuttene skal gjennomføres i samarbeid med EU. De største nasjonale utslippsreduksjonene må tas i sektorene som ikke er omfattet av EUs kvotesystem, det vil si transportsektoren, landbruket og avfalls- og byggsektoren. Avtalen med EU vil gi Norge en god og forutsigbar ramme for klimapolitikken fram mot 2030. Høyre i regjering har en ambisjon om å overoppfylle EU-forpliktelsen. Planen er å kutte de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge med 45 prosent.

Det går heldigvis riktig vei. Etter flere rødgrønne år med stigende klimautslipp har Solberg-regjeringen snudd trenden. Nedgangen viser at blå klimapolitikk gir grønne løsninger, og det viser at Høyres politikk fungerer.

Høyres mål er å skape grønn vekst som er bærekraftig og lønnsom, som reduserer klimagassutslipp og bruker ressursene mer effektivt. Samtidig som en del av arbeidet gjøres internasjonalt, er det også viktig at land som Norge går foran som gode eksempler. 
 

Høyres løsninger:

 

  • Sikre at Norge blir et lavutslippsamfunn innen 2050
  • Klimagassutslippene skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået
  • Skape grønn vekst som er bærekraftig og lønnsom i samarbeid med næringslivet
  • Overoppfylle Norges klimaavtale med EU, og kutte de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge med 45 prosent.