Forbrukerpolitikk

Høyre sikrer forbrukerne gjennom å legge til rette for et velfungerende marked med fokus på økt konkurranse, åpenhet og bedre forbrukerrettigheter.

Samfunnet endrer seg raskt. Det gjør også forbrukeradferden. For å sikre og styrke forbrukernes rettigheter er det derfor viktig å oppdatere lover og regler i takt med utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Ofte ser vi at hensynet til enkelte næringer eller sektorer går på bekostning av forbrukerne.

Frihet for enkeltmennesket og frihet til å velge vil være grunnleggende verdier for regjeringen. Regjeringen vil bygge sin økonomiske politikk på troen på enkeltmennesket og forbrukernes makt gjennom markedet.

Høyres løsninger:

  • Oppdatere lover og regler i takt med utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt
  • Økt konkurranse, åpenhet og bedre forbrukerrettigheter
  • Et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene
  • Profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid
  • Arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel
  • Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter
  • Tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle.
  • Sørge for automatisert fortolling ved import av utenlandske varer.
  • Styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring.
  • At forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt, og sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg