Forbrukerpolitikk

Høyre sikrer forbrukerne gjennom å legge til rette for et velfungerende marked med fokus på økt konkurranse, åpenhet og bedre forbrukerrettigheter.


Samfunnet endrer seg raskt. Det gjør også forbrukeradferden. For å sikre og styrke forbrukernes rettigheter er det derfor viktig å oppdatere lover og regler i takt med utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Ofte ser vi at hensynet til enkelte næringer eller sektorer går på bekostning av forbrukerne.

Frihet for enkeltmennesket og frihet til å velge vil være grunnleggende verdier for regjeringen. Regjeringen vil bygge sin økonomiske politikk på troen på enkeltmennesket og forbrukernes makt gjennom markedet.

Høyres løsninger:

  • Oppdatere lover og regler i takt med utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt
  • Økt konkurranse, åpenhet og bedre forbrukerrettigheter
  • Et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene
  • Profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsprosesser, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid
  • Arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel
  • Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter
  • Styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan og fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranseKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: