Forbrukerpolitikk

Høyre sikrer forbrukerne gjennom å legge til rette for et velfungerende marked med fokus på økt konkurranse, åpenhet og bedre forbrukerrettigheter.

I møte med profesjonelle aktører er det avgjørende at den enkelte forbruker har gode og sikre rettigheter, slik at forbrukeren kan ta informerte avgjørelser og beskyttes mot svindel og ulovlig markedsføring, spesielt i forbindelse med kjøp og salg på nett. 

Frihet for enkeltmennesket og frihet til å velge vil være grunnleggende verdier for Høyre. Høyre vil bygge sin økonomiske politikk på troen på enkeltmennesket og forbrukernes makt gjennom markedet.

 

Høyres løsninger:

  • Legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, med særlig vekt på forbrukernes rettigheter i den digitale økonomien.
  • Styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring.
  • Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.
  • Følge opp arbeidet fra etikkinformasjonsutvalget, blant annet ved å se på måter å styrke forbrukernes rettigheter til informasjon om hvordan varer er produsert.
  • Arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester.
  • Tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle.
  • Flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til kl. 10-16.
  • Arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel
  • Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter
  • Arbeide for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene