Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjonen skal sikre barn god og trygg omsorg.

Høyre ønsker å legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv, med valgfrihet for den enkelte familie. Stabile og omsorgsfulle familier gir trygge barn som vokser opp til å bli selvstendige voksne. Politikken må legge til rette for et godt familieliv. En god barndom varer livet ut.

Høyre er opptatt av at familiene skal ha valgfrihet og fleksibilitet. Vi har programfestet at permisjonstiden fordeles med 10 uker til mor, 10 uker til far, og 26 uker til fri fordeling.

Som et resultat av forhandlinger har regjeringen innført en tredelt foreldrepermisjon som har gitt mødre og fedre 15 permisjonsuker hver, samt 16 uker som foreldrene fritt kan dele seg i mellom.

Vi mener det er bra for barnet at både mor og far tar foreldrepermisjon.

Høyres løsninger:

  • Øke engangsstønaden til 1 G
  • Forbedre støtteordningene for studenter med barn.
  • Gi personer som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet rett til foreldrestipend.
  • Foreldre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon
  • Gjøre det enklere å ta ut permisjonen slik det passer den enkelte familie, for eksempel gjennom økt mulighet for gradert permisjonsuttak og mulighet til å ta ut permisjonsdager sammen som en del av fellesperioden