Kontantstøtten

Kontantstøtten sikrer familienes valgfrihet.


Fordi alle barn og familier er forskjellige er Høyre opptatt av å sikre familienes mulighet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sine barn. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Synet på oppdragelse og omsorg varierer. Derfor må hver enkelt sikres frihet til å velge de løsningene som passer dem best.

Høyre ønsker å bevare kontantstøtten. Det kan være flere årsaker til at foreldre velger kontantstøtte, noen arbeider turnus, andre ønsker å utsette barnehagestarten og velge en annen omsorgsløsning. Kontantstøtten sikrer familiene en reell valgmulighet.

Høyres løsning:

  • Bevare kontantstøtten for å sikre familier reelle valgmuligheterKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: