Kontantstøtten

Kontantstøtten sikrer familienes valgfrihet.

Fordi alle barn og familier er forskjellige er Høyre opptatt av å sikre familienes mulighet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sine barn. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Synet på oppdragelse og omsorg varierer. Derfor må hver enkelt sikres frihet til å velge de løsningene som passer dem best.

Det kan være flere årsaker til at foreldre velger kontantstøtte, noen arbeider turnus, andre ønsker å utsette barnehagestarten og velge en annen omsorgsløsning. Kontantstøtten sikrer familiene en reell valgmulighet. Samtidig er det viktig å sørge for at kontantstøtten ikke motarbeider andre hensyn, slik som kvinners mulighet til yrkesdeltagelse og god integrering. 

Høyres løsning:

  • Beholde en kontantstøtt, men vurdere dagens innretning.