Kontantstøtten

Kontantstøtten sikrer familienes valgfrihet.

Fordi alle barn og familier er forskjellige er Høyre opptatt av å sikre familienes mulighet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sine barn. Høyre ønsker å bevare kontantstøtten fordi det handler om frihet. Frihet for familier til å velge hvordan de vil leve sine liv. Familier er forskjellige, og barn er forskjellige. Ikke alle barn er klare for å begynne i barnehage når de er ett år gamle, eller til og med tidligere. Derfor må hver enkelt sikres frihet til å velge de løsningene som passer dem best.

Høyre har i regjering innført en fleksibel kontantstøtte. Det innebærer at den utbetales med 20, 40, 60, 80 eller 100 pst sats, ut fra hvor lenge barnet er i barnehage. Dette er også med på å støtte opp under fleksibiliteten Høyre ønsker at barnefamilier skal ha ut fra sitt barn og sine behov. 

Samtidig er det viktig å sørge for at kontantstøtten ikke motarbeider andre hensyn, slik som kvinners mulighet til yrkesdeltagelse og god integrering. Derfor har Høyre i regjering innført krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Kravet gjelder for begge foreldre. 

 

Høyres løsning:

  • Opprettholde kontantstøtten