Arveavgiften

Under valgkampen 2013 lovet Høyre å fjerne arveavgiften i løpet av to år dersom partiet kom i regjering. Allerede 1. januar 2014 ble arveavgiften fjernet.

Endringen har lettet likviditetsbelastningen ved generasjonsskifte i familiebedrifter og overføringen av familieeiendommer til neste generasjon. Det førte også til en forenkling for skattyterne fordi de ikke lenger trenger å forholde seg til et omfattende arveavgiftsregelverk. Samtidig er de administrative kostnadene i Skatteetaten redusert.

Årsaken til at arveavgiften ble fjernet var at den rammet urettferdig og rammet sterkest de som hadde lave og vanlige lønnsinntekter. For flere opplevdes det som dypt urettferdig når de arver det som har vært barndomshjemmet eller familiehytta i generasjoner, å måtte betale en avgift for det. I verste fall førte arveavgiften til at eiendommen måtte selges.

De aller rikeste klarte å omgå og tilpasse seg slik at de slapp å betale arveavgiften. Men personer som tjener under 400.000 kroner hadde ofte ikke råd til å betale en advokat for å omgå avgiften.

Halvparten av den innkrevde arveavgiften i 2010 kom fra boliger som ble arvet. Det kostet årlig Skattedirektoratet 50 millioner kroner og 90 årsverk å kreve inn avgiften.

 

Høyres løsning:

  • Fjerne arveavgiften, noe som ble gjennomført av Høyre-Frp-regjeringen 1. januar 2014.