Boligsparing for ungdom (BSU)

Høyre vil styrke BSU-ordningen for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Det kan være vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og økte egenkapitalkrav. Regjeringens utvidelse av BSU-ordningen hjelper flere unge inn i boligmarkedet.

Sparing i forkant av kjøp er helt nødvendig for de fleste. Høyre vil stimulere til sparing, og har derfor styrket BSU-ordningen betydelig.
Allerede fra 2014 økte grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp fra 20.000 kroner til 25.000 kroner, og hevet taket for samlet innbetalt sparebeløp økte fra 150.000 kroner til 200.000 kroner. I statsbudsjettet for 2016 ble sparebeløpet økt ytterligere til 300.000 kroner.

Med regjeringens endringer vil BSU-ordningen igjen bli en ordning som kan gi ungdom mulighet til å spare et stort nok beløp til å klare egenkapitalkravet fra bankene.

BSU-ordningen er en populær spareordning, og om lag 325.000 personer gjorde innskudd på BSU-konti i 2011. 45 prosent av disse sparte maksimalt årlig beløp. Totalt kan du trekke fra 5 000 kroner på skatten i året, dersom du sparer det maksimale beløpet i ordningen.

 

Høyre løsning:

  • Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.