Boligsparing for ungdom (BSU)

Høyre vil bevare BSU-ordningen for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

På grunn av høye boligpriser og økte egenkapitalkrav fra bankene kan det være vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Regjeringens utvidelse av BSU-ordningen hjelper flere unge til å spare slik at unge enklere kan slippe inn i boligmarkedet.

Sparing i forkant av kjøp er helt nødvendig for de fleste. Høyre vil stimulere til sparing, og har derfor styrket BSU-ordningen betydelig.

Med regjeringens endringer vil BSU-ordningen igjen bli en ordning som kan gi ungdom mulighet til å spare et stort nok beløp til å klare egenkapitalkravet fra bankene.

BSU-ordningen er en populær spareordning, og om lag 325.000 personer gjorde innskudd på BSU-konti i 2011. 45 prosent av disse sparte maksimalt årlig beløp. Totalt kan du trekke fra 5 000 kroner på skatten i året, dersom du sparer det maksimale beløpet i ordningen.

Dette har Høyre gjort i regjering:

  • Styrket ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.
  • I 2014 økte Regjeringen grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp fra 20.000 kroner til 25.000 kroner, og hevet taket for samlet innbetalt sparebeløp økte fra 150.000 kroner til 200.000 kroner
  • I statsbudsjettet for 2016 ble sparebeløpet økt ytterligere til 300.000 kroner.