Eiendomsskatt

Minst eiendomsskatt med Høyre per kommune der de har ordføreren. Grafikk
Minst eiendomsskatt med Høyre pr kommune der de har ordføreren. SV er slått sammen med Ap siden de har ordføreren kun i Oslo og samarbeider med Ap der. Isolert sett ligger dette partiet lavest fordi deres ene ordfører – i Oslo – med sitt høye folketall får et snitt på 723 kr.
Høyre mener eiendomsskatt er en lokal beslutning og at de som ikke innfører eiendomsskatt ikke skal straffes økonomisk av staten.

Eiendomsretten er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Den gir trygghet for den enkelte, og fremmer ansvar og skaperkraft. Inngrep i eiendomsretten, for eksempel gjennom skattlegging, krever derfor en særlig begrunnelse. Selveierdemokratiet er en styrke for det norske samfunnet, og en viktig del av dette er at alle skal kunne eie sin egen bolig, og at flere skal kunne bli medeier i egen bedrift.

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Høyre vil derfor arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig. Noen kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å løse prioriterte oppgaver. Høyre mener at dette skal være en 100 prosent lokal beslutning.

Under de rødgrønne ble kommuner som ikke hadde innført eiendomsskatt straffet av staten ved at de ikke ble tildelt skjønnsmidler. Dette har regjeringen allerede endret på.

Eiendomsskatten på verker og bruk, ofte kalt «maskinskatten» ble fjernet i 2018, og fra og med 2019 er maksimal sats for boliger og fritidsboliger redusert fra sju til fem promille. I regjeringserklæringen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre er det enighet om å redusere denne ytterligere til fire promille.

En landsoversikt fra 2019 viser at innbyggere og hytteeiere i kommuner med Høyre-ordfører betaler minst eiendomsskatt. Av de ti kommunene som krever inn mest eiendomsskatt styres seks av dem av Arbeiderpartiet, mens de fire øvrige har ordførere fra Frp, Sp, Venstre og fellesliste. Det viser at det betyr noe hvem som styrer. Høyre jobber for å holde skattetrykket lavt, slik at familien kan beholde mer av sine egne penger.

 

Dette vil vi gjøre:

  • Eiendomsskatt skal være en lokal beslutning.
  • Kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, skal ikke straffes økonomisk av staten for dette.
  • Redusere den maksimale satsen som kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.