Eiendomsskatt

Høyre mener at eiendomsskatt er en lokal beslutning, og de som ikke innfører eiendomsskatt skal ikke straffes økonomisk av staten.

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Høyre vil derfor arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig. Noen kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å løse prioriterte oppgaver. Høyre mener at dette skal være en 100 prosent lokal beslutning.

Under de rødgrønne ble kommuner som ikke hadde innført eiendomsskatt straffet av staten ved at de ikke ble tildelt skjønnsmidler. Dette har regjeringen allerede endret på.

Høyres løsninger:

  • Eiendomsskatt skal være en lokal beslutning.
  • Kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, skal ikke straffes økonomisk av staten for dette.