Eiendomsskatt

Høyre mener at eiendomsskatt er en lokal beslutning, og de som ikke innfører eiendomsskatt skal ikke straffes økonomisk av staten.
Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Høyre vil derfor arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig. Noen kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å løse prioriterte oppgaver. Høyre mener at dette skal være en 100 prosent lokal beslutning.
Under de rødgrønne ble kommuner som ikke hadde innført eiendomsskatt straffet av staten ved at de ikke ble tildelt skjønnsmidler. Dette har regjeringen allerede endret på.
Eiendomsskatten på verker og bruk, ofte kalt «maskinskatten» ble fjernet i 2018, og fra og med 2019 er maksimal sats for boliger og fritidsboliger redusert fra sju til fem promille. I regjeringserklæringen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre er det enighet om å redusere denne ytterligere til fire promille.
 

Høyres løsninger:

  • Eiendomsskatt skal være en lokal beslutning.
  • Kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, skal ikke straffes økonomisk av staten for dette.
  • Redusere den maksimale satsen som kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger