Innskuddsgaranti

Høyre støtter arbeidet med å videreføre den norske garantien for bankinnskudd.


Et enstemmig storting har flere ganger uttrykt sin støtte til arbeidet med å kunne videreføre den norske garantien for bankinnskudd. Norge har forsøkt å få til tilpasninger i direktivteksten for å kunne bevare dekningsnivået i den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner (om lag 250 000 euro) per innskyter per bank.

EU-parlamentet vedtok i april 2014 et direktiv som setter innskuddsgarantien på 100.000 euro for europeiske banker. Direktivet legger opp til en overgangstid frem til 2018 for Norge. Frem til dette videreføres dagens innskuddsgaranti for norske banker.

I tillegg til innskuddsgarantien setter norske myndigheter også krav til blant annet kapitaldekning i bankene, slik at bankene uansett skal være solide og tåle en økonomisk nedgang.


Høyres løsninger:

  • Følge utviklingen i disse forhandlingene nøye og aktivt arbeide for den norske innskuddsgarantien
  • Videreføre den norske garantien for bankinnskudd


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: