Skatt for pensjonister

Høyre mener at pensjonister bør få beholde mer av inntekten sin.

Høyre er opptatt av å sikre en trygg og verdig alderdom, og pensjon er en opptjent rettighet som man betaler inn til gjennom et yrkesaktivt liv. Derfor er det viktig at folk føler trygghet for sine pensjonsrettigheter og at pensjonssystemet er så enkelt og oversiktlig som mulig.

Mange pensjonister har nedbetalt gjeld på hus eller leilighet og ender dermed opp med å betale formuesskatt. Siden 2013 er skatter og avgifter redusert med rundt 25 mrd. kroner netto og rundt 2,5 mrd. kroner av dette har kommet pensjonistene som gruppe til gode, blant annet som følge av lettelser i formuesskatten.

 

Høyres løsninger:

  • Øke bunnfradraget og satsen i formuesskatten og på lengre sikt fjerne den.
  • Tilpasse skattefradraget for pensjonister slik at en minstepensjonist ikke betaler skatt