Pensjonistskatt

Pensjonister og lønnsmottakere bør få beholde mer av inntekten sin og slippe å betale formuesskatt, eksempelvis av nedbetalt bolig.

Mange pensjonister har nedbetalt gjeld på hus eller leilighet og ender dermed opp med å betale formuesskatt. Dette mener Høyre er urimelig, og regjeringen har trappet ned formuesskatten.

Omleggingen av pensjonistbeskatningen i 2011 ga om lag 30 prosent av pensjonistene skatteskjerpelser. Høyre har siden omleggingen ønsket å redusere skatten for pensjonister som fikk skatteøkninger ved omleggingen av beskatningen. Regjeringen har programfestet å sikre en mer rettferdig pensjonistbeskatning.

Høyre er opptatt av å sikre en trygg og verdig alderdom, og pensjon er en opptjent rettighet som man betaler inn til gjennom et yrkesaktivt liv. Derfor er det viktig at folk føler trygghet for sine pensjonsrettigheter og at pensjonssystemet er så enkelt og oversiktlig som mulig.

På sikt blir det færre arbeidstakere per pensjonist i Norge. For å sikre økonomisk bærekraft i velferdssamfunnet skal pensjonsforliket ligge fast.

Høyres løsninger:

  • Sikre en mer rettferdig pensjonistbeskatning.
  • Heve innslagspunktet for toppskatten, slik at folk med vanlige lønns- og pensjonsinntekter ikke må betale toppskatt.
  • Trappe ned og på sikt avvikle formuesskatten.
  • Tilpasse skattefradraget for pensjonister slik at en minstepensjonist ikke betaler skatt.
  • Redusere skatten for pensjonister som fikk skatteøkninger ved omleggingen av beskatningen i 2011.