Tollgrensen

Som en følge av forliket i Stortinget om statsbudsjettet for 2015 endret Høyre og regjeringen grensen for avgiftsfri import til 350 kroner inklusiv frakt og forsikringskostnader. 

Dette er en oppfølging av Sundvolden-plattformen, som slår fast at grensen for tollfri import skal heves.

Det betales i dag 25 pst. merverdiavgift på importerte varer, enten de importeres av en bedrift eller en forbruker. Etter 2015 innkreves ikke slik avgift for varer under 350 kroner inklusiv frakt og forsikringskostnader. Dette er en god og forbrukervennlig økning av grensen, som tidligere var på 200 kroner.

Høyres løsninger:

  • Heve grensen for moms- og tollfritak ved privat import.
  • Forenkle tollbehandlingen.
  • Beholde et importvern, men samtidig redusere tollmurene av hensyn til norske forbrukere og norsk matvareindustri.