Abort

Høyre mener at dagens abortlov ivaretar avveiningene mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv.
Abortloven er et godt kompromiss som har sikret at abortspørsmålet ikke har vært en betent og polariserende politisk sak i Norge de siste 40 årene. Høyre mener dette viser at de nødvendige hensyn ivaretas av dagens lov.

Høyres løsninger:

  • Opprettholde dagens abortlov