Abort

Høyre mener at abortloven ivaretar avveiningene mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv.

Høyre mener at dagens grense for selvbestemt abort, innen utgangen av uke 12, ivaretar de nødvendige hensynene mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv.

Høyres løsninger:

  • Beholde grensen for selvbestemt abort innen utgangen av uke 12.

I Granavolden-plattformen er Høyre enig med Frp, Venstre og KrF om å fjerne åpningen for abort av én eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen til selvbestemt abort. Dette har ikke tidligere vært særskilt regulert i abortloven, og skal nå reguleres i en egen bestemmelse. Fosterreduksjon skal nå behandles i nemd, og dermed reguleres på lik linje med andre senaborter.