Habilitering og rehabilitering

Høyre vil gjøre livet bedre for personer med kroniske sykdommer

Mange mennesker i Norge sliter med kroniske helseplager på grunn av skader, sykdom eller fordi de har gjennomgått en tøff behandling for livstruende sykdommer. For livskvaliteten er det viktig at man i størst mulig grad gis mulighet til å leve et vanlig liv, med tilknytning til arbeidslivet, et sosialt nettverk og familie.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet må styrkes for å gi folk muligheter til å mestre hverdagen og delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. Det er viktig med gode tilbud både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Høyres løsninger:

  • Styrke rehabiliteringen ved akutt og varig sykdom.
  • Gi dem som har rett til rehabilitering mulighet til selv å velge hvor de skal få behandlingen.
  • Sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene.
  • Fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent.
  • Innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Innarbeide rehabilitering i pakkeforløp der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet.
  • Fortsatt ha spesialiserte rehabiliteringstilbud som spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for.
  • Styrke tilbudet om behandlingsreiser.
  • Sikre at foreldre fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn