Kreftbehandling

Kreft er en folkesykdom, og vi kan bli bedre på å avdekke og behandle kreft. Høyre jobber derfor for å styrke kreftbehandlingen.


Mer enn 200.000 nordmenn har eller har hatt kreft. Årlig rammes 25 000, og 10 000 dør av sykdommen.

Mange kreftpasienter mener at den medisinske behandlingen de får er glimrende, men det er mye venting som ikke er medisinsk begrunnet. Særlig blir pasienter med uklare symptomer sendt til utredning etter utredning før rett diagnose stilles. Mange får for dårlig informasjon underveis.

Regjeringen har derfor åpnet tverrfaglige diagnosesentre i hver region, for å sikre raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter.

Tverrfaglige diagnosesentre kan raskt teste og utrede pasienter med uspesifikke symptomer, og mistanke om kreft. Diagnosesentre vil sørge for at pasienten får raskere diagnose, raskere kommer i gang med behandling og hindre at pasienter blir kasteballer i helsetjenesten.

Høyre ønsker forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning for pasienter med mistanke om kreft. Pakkeforløp for kreft er et svar på disse utfordringene, og et stort framskritt for alle.

Pakkeforløp for kreft er nasjonale, standardiserte forløp som skal bidra til rask utredning og rask oppstart av behandling. Pasienten skal slippe usikkerhet og venting som ikke er medisinsk begrunnet, og sikres god informasjon gjennom hele løpet ved hjelp av en egen koordinator. Forløpene beskriver hvor lang tid hvert ledd i utredning og behandling skal ta. Tidene er normgivende.

Høyre og regjeringen innførte pakkeforløp for kreft i hele landet fra 1. januar 2015. I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft implementert. Pakkeforløpene er et eksempel på hvordan nye ideer og bedre løsninger er med å skape pasientens helsetjeneste. Dette handler om å jobbe smartere, ikke mer ressurser.


Høyres løsninger:

  • Sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter
  • Tverrfaglige diagnosesentre i hver landsdel.
  • Når det er konkret mistanke om en type kreft skal pasienten inn i et pakkeforløp, og venting som ikke er medisinsk begrunnet skal fjernes.
  • Bedre samarbeid med fastlegene. Når pasienten eller fastlegen tror at noe er galt, så må spesialisthelsetjenesten ha tillit til disse vurderingene og starte undersøkelsene raskt

Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: