Kvalitet og valgfrihet i tilbudene

Økt valgfrihet gir mer fornøyde brukere og innbyggere. Muligheten til selv å kunne velge er en viktig verdi i seg selv. Det gir den enkelte medbestemmelse og makt til å påvirke egen hverdag

Høyre vil at alle skal kunne velge bort tilbud de ikke liker, uavhengig av personlig økonomi. Å forby private i den offentlige velferden vil gi en todelt helsetjeneste.

For å dekke behovet for omsorgstjenester fremover må vi ha en velferdsmiks av både private, ideelle og offentlige aktører. Et system med flere ulike aktører gir mangfold og mulighet for innovasjon og utvikling av nye arbeidsformer. Det er bra for alle, også kommunene.

Debatten om private aktører handler i liten grad om de som bruker tjenestene. For Høyre spiller det ikke noe rolle hvem som driver tjenesten, så lenge folk får den hjelpen de trenger.

 

For å øke kvaliteten og valgfriheten i tilbudene må

  • Folk få mulighet til å velge bort tilbud de ikke er fornøyd med.
  • Vi ha fritt brukervalg i kommunene, og skal nå utrede hvordan det kan gjøres nasjonalt.
  • BPA være et likestillingsverktøy, og vi vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år.
  • Vi sikre at BPA-ordningen fungerer etter hensikten. Derfor skal vi gjennomføre en NOU hvor vi blant annet utreder hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter.