Dame som løper

Nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse

Muskel-, skjelett-, smerte- og utmattelsessykdommer er en stor gruppe lidelser som representerer en stor del av sykdomsbyrden i Norge. 34% av uføretrygdede kvinner har en muskel- og skjelettsykdom.

Dette er pasienter som ofte opplever å bli sendt fra den ene undersøkelsen til den andre uten at det finnes svar, og uten at noen tar helhetlig ansvar for diagnostisering og oppfølging. Dette øker belastningen på pasientene psykisk. De opplever å ikke bli trodd på sine fysiske plager og får ikke riktig behandling. Kvinner er overrepresentert i denne gruppen, og årsakssammenhengene er ikke klarlagte.

Hva har vi gjort?

  • Regjeringen tildelte i 2015 Helse MidtNorge 16 millioner kroner for å lede et prosjekt i alle helseregionene om å etablere tverrfaglige diagnosesentre og læringsnettverk for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak. Arbeidet har blant annet gitt flere standardiserte pasientforløp som benyttes ved landets smerteklinikker, nettbaserte kurs om CFS/ME, og nettverk for ungdom med sammensatte lidelser.
  • Det er laget nasjonale retningslinjer for lærings- og mestringskurs for CFS/ME (også kjent som kronisk utmattelsessyndrom) som er fulgt opp med slike kurs i alle helseregionene.
  • Det er ferdigstilt et landsomfattende nettbasert kurs om CFS/ME.
  • Det er laget en læringsvideo for helsearbeidere og pasienter/ foreldre om Kompleks regionalt smertesyndrom (også kjent som CRPS) for barn og ungdom.
  • Det ble i 2017 laget et nasjonalt læringsnettverk for CFS/ME på nett som er lagt ut til fri benyttelse for pasienter, publikum og helsearbeidere.

Dette skal vi gjøre

  • Innføre pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal bidra til at pasienten unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen, på tvers av kommunehelsetjenesten og sykehusene. 
  • Innen sommeren 2019 skal det legges frem en plan for når og hvordan pakkeforløpene skal innføres.