Legemidler

Høyre vil sikre pasientene likeverdig og rask tilgang til nye og effektive legemidler.

Legemiddelpolitikken skal bidra til økt pasientsikkerhet, god behandling, lave kostnader for det offentlige og innovasjon. Høyre vil sikre at legemidler er tilgjengelige på det norske markedet og sikre tilgang til nødvendige legemidler uavhengig av betalingsevne. Det nordiske samarbeidet skal videreutvikles og forsterkes innen metodevurdering, godkjenning og innkjøp av legemidler.

Høyres løsninger

  • Styrke forskningen på vaksiner.
  • Sikre riktig bruk av legemidler.
  • Ta nye legemidler raskere i bruk.
  • Effektivisere metodevurdering og beslutningsprosesser i helsetjenesten.
  • Sikre at legemiddelpolitikken, herunder innkjøp av legemidler, bidrar til forskning og innovasjon.
  • Legge frem en handlingsplan for kliniske studier i Norge.
  • Redusere belastningen av egenandelene ved å holde dem på et moderat nivå, samtidig som man forbedrer skjermingsordningene for kronisk syke.
  • Innføre et hurtigløp for godkjenning av nye legemidler.