Kronisk sykdom

Høyre vil gjøre livet bedre for personer med kroniske sykdommer

Mange mennesker i Norge sliter med kroniske helseplager på grunn av skader, sykdom eller fordi de har gjennomgått en tøff behandling for livstruende sykdommer. Å komme raskt tilbake etter sykdom, eller få god hjelp til å leve med kronisk sykdom, bidrar til økt mestringsfølelse, bedre helse og en tryggere hverdag.

Regjeringen har innført fritt rehabiliteringsvalg, og har lagt frem en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Den skal bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten.

For å få til dette er det nødvendig med endringer i arbeidsformer og kompetanse. Høyre vil hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene.

Høyres løsninger:

  • Styrke rehabiliteringen ved akutt og varig sykdom
  • Gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg
  • Sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene
  • Fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent
  • Innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Fortsatt ha spesialiserte rehabiliteringstilbud som spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for