Trygge og gode helsetjenester

Pårørende er en viktig ressurs – både for sine nærmeste og for samfunnet. Vi må støtte og avlaste de pårørende slik at de kan bevare sin helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og samfunnsliv med omsorg for sine nære

Pårørende gjør en uvurderlig jobb i eldreomsorgen. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger. Tre av fire pårørende sier at situasjonen går ut over deres egen helse. Mange har fravær fra jobb fordi de er pårørende. Da er det vår oppgave å legge til rette for et bedre samarbeid.

Høyre vil behandle flere pasienter i sykehusene, øke kvaliteten på behandlingen og få ned ventetidene. Derfor er sykehusbudsjettet økt med 1,35 milliarder kroner i 2019. Det gir rom til mer pasientbehandling, økte medisinkostnader og økte investeringer.

For å sikre trygge og gode helsetjenester må:

  • Vi forbedre samhandlingen mellom kommunene og sykehusene. Dette vil være et av hovedtemaene den neste nasjonale helse- og sykehusplanen
  • Vi fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste. For at skolehelsetjenesten skal være god og trygg må elevene oftere møte en åpen dør.
  • Vi ha flere jordmødre. Da må vi også sikre flere plasser i jordmorutdanningen.
  • Alle kommuner ha psykolog innen 2020.
  • Vi styrke demensforskningen, slik at vi får bedre kunnskap og kan gi bedre helsehjelp i fremtiden.
  • Alle kommuner innføre tilbud om rask psykisk helsehjelp, slik at vi får ta tak i små problemer før de vokser seg for store.
  • Flere kommuner dele ut Nalokson nesespray og rent brukerutstyr for å få ned tallene for overdosedødsfall
  • Vi ha ansatte med høy kompetanse. Mange kommuner bruker ufaglærte til å ta vare på noen av våre aller sykeste. Kommunene må derfor stille krav og legge til rette for kompetanseheving blant de ansatte.