Velferdsteknologi

Høyre vil ta i bruk teknologi og nye løsninger som gir eldre mer verdighet og valgfrihet og som gjør det mulig å bo lenger hjemme.


De eldre blir både eldre og flere, men de er også friske lengre enn før. Trygghetsteknologi som skrur av ovner, sensorer som registrerer fall, datasystemer som kontakter helsepersonell og hjemmesykepleien, er alle nye løsninger som vil prege morgendagens eldreomsorg.

Skal vi løse utfordringene med bemanning i pleie- og omsorgssektoren, er det også nødvendig å tenke nytt og ta i bruk teknologi. Velferdsteknologi kan avlaste personell og gjøre jobbene lettere å mestre. Det vil i seg selv gjøre arbeid i sektoren mer attraktivt.

Høyre øker forskningen på velferdsteknologi, igangsette lokale, statlig finansierte utviklingsprosjekter innenfor velferdsteknologi, og utvikler et nasjonalt senter som kan være en motor i videre utvikling og iverksetting av velferdsteknologi.

Høyres løsninger:

  • Ta i bruk teknologi og nye løsninger som gir eldre mer verdighet og valgfrihet og som gjør det mulig å bo lenger hjemme
  • Øke forskningen på velferdsteknologi
  • Sikre barn med kommunikasjonshindringer og deres pårørende tekniske hjelpemidler og nødvendig opplæringKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: