Sexkjøpsloven

Høyre vil styrke hjelpetilbudet til personer som blir utnyttet til prostitusjon.


I følge samarbeidsavtalen mellom Høyre-Frp-regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre skal forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, ofte omtalt som sexkjøpsloven, evalueres. Evalueringen er utarbeidet av Vista Analyse, og ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 11. august 2014.

Evalueringen og annen tilgjengelig kunnskap vil danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal legges frem. I stortingsmeldingen vil det vises hvordan de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes, jf. samarbeidsavtalen.

Hallikvirksomhet, eller annen utnyttelse av prostituerte, er forbudt. Høyre vil at dette også skal være forbudt i fremtiden. Trafficking er vår tids menneskehandel, og må bekjempes mer målrettet enn kun ved et forbud som skjuler problemet for offentligheten.

Høyre ønsker gode hjelpetiltak for dem som er utsatt for trafficking eller utnyttelse, og bedre politiarbeid for å ta bakmennene som organiserer trafficking. Ved at virksomheten blir mer synlig, reduseres sannsynligheten for misbruk og overgrep mot de prostituerte, og politiets mulighet til å bekjempe bakmenn økes.


Høyres løsninger:

  • Legge frem en stortingsmelding om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, på bakgrunn av evalueringen og annen tilgjengelig kunnskap. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes, jf samarbeidsavtalen
  • Styrke arbeidet med bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: