Sexkjøpsloven

Høyre vil styrke hjelpetilbudet til personer som blir utnyttet til prostitusjon.

I følge samarbeidsavtalen mellom Høyre-Frp-regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre skal forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, ofte omtalt som sexkjøpsloven, evalueres. Evalueringen er utarbeidet av Vista Analyse, og ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 11. august 2014.

Evalueringen og annen tilgjengelig kunnskap vil danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal legges frem. I stortingsmeldingen vil det vises hvordan de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes, jf. samarbeidsavtalen. 

Hallikvirksomhet, eller annen utnyttelse av prostituerte, er forbudt. Høyre vil at dette også skal være forbudt i fremtiden. Trafficking er vår tids menneskehandel, og må bekjempes mer målrettet enn kun ved et forbud som skjuler problemet for offentligheten. 

Høyre ønsker gode hjelpetiltak for dem som er utsatt for trafficking eller utnyttelse, og bedre politiarbeid for å ta bakmennene som organiserer trafficking. Ved at virksomheten blir mer synlig, reduseres sannsynligheten for misbruk og overgrep mot de prostituerte, og politiets mulighet til å bekjempe bakmenn økes.

Høyres løsninger:

  • Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre de sexarbeidernes situasjon.
  • Styrke arbeidet mot menneskehandel og tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.
  • Støtte programmer og tjenester som jobber for å få mennesker ut av prostitusjon.