Skattelister

Høyre ønsker å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet.

Snoking i andres privatliv er blitt enklere. Et navn gir andre lett adgang til informasjon om inntekt, formue og skatt. Samtidig får man informasjon om fødselsdato og postnummer.

Ved hjelp av dette kan man få gateadresse, skråfoto av hus og eiendom,telefon, offentlige og private verv, informasjon om alle andre som har verv i samme bedrift, samt økonomiske resultater og forhold. Dette kan linkes opp mot bilder fra offentlig opptreden eller andres private nettsider. Tilgang til en stor del av denne informasjonen legger det offentlige til rette for, og nøkkelen her ligger i skattelistene.

Kombinasjonen av alle opplysningene kan gjøre det enkelt for kriminelle å gjennomføre identitetstyverier, som er et stadig økende problem. Kredittkort i andres navn kan altfor enkelt bestilles med korrekte opplysninger om inntekt, skatt og formue.

Høyre er kritiske til offentliggjøring av skattelister. Informasjon om inntekts- og formuesforhold er etter Høyres mening et personlig anliggende. Høyre i regjering har derfor innskrenket muligheten for tilgang til skattelistene, og den enkelte skattyter skal se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten.

Høyres løsning:

  • Høyre i regjering har begrenset tilgangen til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i skattelistene, og gir nå den enkelte opplysning om hvem som har bedt om innsyn.