Tigging

Høyre og regjeringen har sørget for at kommuner kan få adgang til å forby tigging på offentlig sted.


Høyre-Frp-regjeringens lovforslag om at kommunene vil få adgang til å forby tigging på offentlig sted fikk flertall på Stortinget. Forslaget innebærer endring i Politilovens paragraf 14.

Nå kan de kommunene som ønsker det sikre et forbud mot tigging. Det vil sikre det lokale demokratiet mulighet til å hindre tigging i egen kommune. Kommuner som ikke ser behov for et forbud, kan sette vilkår for slik virksomhet.

Regjeringens forslag fikk støtte fra Senterpartiet. Stortinget ba regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og annen kriminalitet. Vinteren 2015 trakk imidlertid Senterpartiet sin støtte til et forslag om nasjonalt tiggeforbud. Regjeringens primærstandpunkt om kommunale tiggeforbud blir dermed stående.


Høyres løsning:

  • Vi har åpnet for at kommunene kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet.Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: