Minst mulig eiendomsskatt


Høyre har som mål at Statens tilskudd til kommunene skal dekke kommunens viktigste oppgaver.
Eiendomsskatt kan unntaksvis være et middel for noen kommuner å få inn ekstra midler. Det er derimot viktig for Høyre å sikre et lavt skatte- og avgiftsnivå for innbyggerne. 

Høyre-kommuner krever minst eiendomsskatt. Dette skyldes at Høyre-politikere er svært restriktive med å bruke en slik beskatning, og de aller fleste har som mål om å redusere det generelle skatte- og avgiftstrykket for sine innbyggere.  

Regjeringen har dessuten begrenset kommunenes mulighet til å kreve eiendomsskatt. Fra 2020 kan kommunen maksimalt kreve inn 5 promille. Regjeringens nye maksgrense betyr blant annet at 100 kommuner måtte senke sine satser. I regjeringserklæringen er også planen å senke den ytterligere etterhvert, til 4 promille.