Eiendomsskatt

Høyre har som mål at summen av rammeoverføringer og ordinær skatteinngang til kommunene skal dekke kommunens oppgaver.

Samtidig er det et viktig prinsipp at Stortinget ikke overstyrer kommunene i for stor grad, og vedtak om innføring av eiendomsskatt er et lokalt vedtak som Høyre mener kommunene selv skal kunne bestemme.

Høyres erfaring er at våre lokalpolitikere er restriktive med å ta i bruk en slik beskatning. 

Høyres politikere nasjonalt, regionalt og lokalt er opptatt av effektive og gode tjenester. Eiendomsskatten brukes for ofte som alternativ til å tilpasse tjenestetilbudet til innbyggernes behov og ønsker.