Flyktninger og asylsøkere

Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.


Asylstatus skal innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknaden.

Den internasjonale flyktningsituasjonen er krevende. Ikke siden 2. verdenskrig har det vært så mange mennesker på flukt som det er nå. Norge må følge utviklingen nøye, og vurdere hvilke tiltak vi kan bidra med for å hjelpe. Høyre vil åpne for å øke antall kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det.

Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet. For å forhindre misbruk må det føres en streng, men rettferdig praksis. Dette innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt. Anledningen til å trenere hjemsendelse etter avslag må begrenses.

Regjeringen fremmet i april 2016 forslag på innstramminger i asylpolitikken. Etter Stortingets behandling av saken fikk regjeringen gjennomslag for flere av forslagene, noe som betyr at Norge nå har et strengere regelverk på utlendingsfeltet enn noen gang før.

Les også: Asylforliket høsten 2015 her.

Les også: Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger her.

Les også: Nye tiltak

Les også: Nødvendige innstramminger


Høyres løsninger:

  • Åpne for å øke antallet kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det.
  • Føre en streng, men rettferdig asylpolitikk. Norge skal hjelpe mennesker som er i nød, men sende ut de som ikke har rett til opphold raskt.
  • Korte ned på asylsøkerkøen gjennom å effektivisere behandlingen, sette tidsfrister for søknader, raskere returnere grunnløse asylsøkere, stramme inn kravet om identitetsavklaring og begrense anledningen til å trenere hjemsendelse.
  • At innvandrere og flyktninger raskest mulig skal bli i stand til å forsørge seg selv. Høyre vil sikre en bedre integrering og samtidig bekjempe diskriminering.Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: