Bokavtale

Høyre bidrar til at det føres en offensiv og moderne litteraturpolitikk til beste for forfatterne, leserne og utviklingen i litteraturen.

Høyre ønsker gode norske løsninger for e-boken. 5. mai 2014 sa Høyre-Frp-regjeringen ja til en ny bransjeavtale for bøker. Innholdet i den nye bokavtalen har Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen forhandlet fram. Avtalen ivaretar kulturpolitiske hensyngodt.

Høyre mener en videreføring og liberalisering av bransjeavtalen gir mer fleksibilitet og bedre muligheter for en dynamisk utvikling av bransjen enn en obligatorisk boklov. Med bransjeavtalen kan aktører som ønsker det velge å stå utenfor fastprissystemet.

Høyres løsninger:

  • Videreutvikle folkebibliotekenes rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass.
  • Beholde innkjøpsordningen for litteratur, men gi folkebibliotekene større innkjøpsfrihet.
  • Sørge for ytterligere digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene.
  • Liberalisere bransjeavtalen for bøker.