Bokavtale

Høyre bidrar til at det føres en offensiv og moderne litteraturpolitikk til beste for forfatterne, leserne og utviklingen i litteraturen.
Høyre ønsker gode norske løsninger for e-boken. 5. mai 2014 sa Høyre-Frp-regjeringen ja til en ny bokavtale. Innholdet i den nye bokavtalen har Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen forhandlet fram. Avtalen ivaretar kulturpolitiske omsyn godt.

Stortinget vedtok i juni 2013, mot Høyres stemmer, en boklov som binder alle aktører til fastprissystemet. I Norge eier de store forlagene de store bokhandelkjedene, mens omsetningen av e-bøker på norsk fremdeles er lav. Høyre mener bokloven kunne forsterket maktstrukturer i bokbransjen, som styrer et prisnivå som ikke er et godt utgangspunkt for digital utvikling. Høyre-FrP-regjeringen opphever derfor den omstridte, ikke iverksatte bokloven, og vil i stedet videreføre systemet med en frivillig bokbransjeavtale.

Høyre mener en videreføring av bransjeavtalen gir mer fleksibilitet og bedre muligheter for en dynamisk utvikling av bransjen enn en obligatorisk boklov. Med bransjeavtalen kan aktører som ønsker det velge å stå utenfor fastprissystemet.

Høyres løsninger:

  • Føre en bokpolitikk som styrker leseinteressen og ivaretar utviklingen av norske forfatterskap, og si nei til boklov dialog med bokbransjen for å sikre gode norske løsninger for e-boken.
  • Videreføring av bransjeavtalen.