Kulturskole

Høyre mener kulturskolen skal gi barn og unge målrettet undervisning av lærere med utdanning innen sitt kunstneriske område.

Høyre vil styrke kulturskolen som en kvalitetsarena med undervisning av kunstnere og pedagoger med høy fagkompetanse. Høyre ønsker å styrke kulturskolene som et kvalitativt godt tilbud.

For Høyre er kulturskolen kjennetegnet av faglig styrke, kreativitet og vilje til å være noe mer og noe annet enn vanlig skole og SFO. 

Høyre følger nærhetsprinsippet og mener kulturskolene fortsatt bør være et kommunalt ansvar. Det beste kulturskoletilbudet får vi når lokale politikere engasjerer seg for et godt tilbud i sin kommune. Det gir et mangfold hvor kulturskolen utvikles i samspill med lokalmiljøets ønsker og behov.

Kulturskolene kan ikke ha identiske tilbud på landsbasis i Norge. Høyre ønsker derfor å styrke deres regionale rolle, spesielt med tanke på talentutvikling.

Høyres løsninger:

  • Ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk
  • Styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.