Kulturskole

Høyre mener kulturskolen skal gi barn og unge målrettet undervisning av lærere med utdanning innen sitt kunstneriske område.


Høyre vil styrke kulturskolen som en kvalitetsarena med undervisning av kunstnere og pedagoger med høy fagkompetanse. Høyre ønsker å styrke kulturskolene som et kvalitativt godt tilbud.

For Høyre er kulturskolen kjennetegnet av faglig styrke, kreativitet og vilje til å være noe mer og noe annet enn vanlig skole og SFO. Høyre støttet derfor ikke forslag fra den forrige regjeringen som ville resultert i et dårligere kulturskoletilbud med masseundervisning i store grupper. Den rødgrønne regjeringen foreslo å lovfeste noe de kalte «gratis kulturskoletime» innenfor skolefritidsordningen (SFO).

Høyre følger nærhetsprinsippet og mener kulturskolene fortsatt bør være et kommunalt ansvar. Det beste kulturskoletilbudet får vi når lokale politikere engasjerer seg for et godt tilbud i sin kommune. Det gir et mangfold hvor kulturskolen utvikles i samspill med lokalmiljøets ønsker og behov.


Høyres løsninger:

  • Bedre tilbudet ved kulturskolene
  • Legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører
  • Kulturskolene bør være et kommunalt ansvarKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: