Spillpolitikk

Høyre er positive til nye typer spill som bidrar til økte inntekter til frivillige lag og organisasjoner, under forutsetning av at disse er forsvarlige sett fra et helsemessig synspunkt.


Høyre er bekymret for at store pengebeløp forsvinner ut av landet hvert år gjennom spill til utenlandske spillaktører. Dette er penger som ville kunne kommet frivilligheten, idretten, kulturen og humanitært arbeid til gode i Norge. Vi er derfor opptatt av å modernisere spillmarkedet slik at flest mulig spiller norske spill, som vi både kan regulere og som kommer samfunnet til gode.

Høyre vil skille mellom vanedannende pengespill og ikke-vanedannende lotterikonsepter, og støtter opprettelsen av flere lotterier som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres.

Høyre har i regjeringsplattformen åpnet for å tillate mesterskapsturneringer i poker med klare beløpsgrenser, men ønsker ikke å legalisere ordinært pokerspill med pengepremier. Dette fordi Høyre mener vi bør føre en forsiktig linje for spill som kan være vanedannende eller føre til økt spillavhengighet.


Høyres løsninger:

  • Videreføre en spillpolitikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra alle typer pengespill i Norge tilfaller ideelle formål. Beslutning om nye spillkonsepter tas av lotteritilsynet
  • Utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: