Spillpolitikk

Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål.

Høyre vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling.

Spill gir inntekter til samfunnsnyttige formål, og for mange nordmenn er lotteri og pengespill god underholdning og en kilde til uskyldig spenning i hverdagen. Høyre vil videreføre krav om at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle frivillige og ideelle formål, samtidig som støtteordningene må bidra til organisasjonenes utvikling på egne premisser.

 

Høyres løsninger:

  • Videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.
  • Gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk.