Spillpolitikk

Høyre er positive til nye typer spill som bidrar til økte inntekter til frivillige lag og organisasjoner, under forutsetning av at disse er forsvarlige sett fra et helsemessig synspunkt.

Høyre er bekymret for at store pengebeløp forsvinner ut av landet hvert år gjennom spill til utenlandske spillaktører. Dette er penger som ville kunne kommet frivilligheten, idretten, kulturen og humanitært arbeid til gode i Norge.

Vi har derfor igangsatt arbeidet med å modernisere spillmarkedet slik at flest mulig spiller norske spill, som vi både kan regulere og som kommer samfunnet til gode. Blant annet er det nå åpnet opp for flere spillisenser, uten at disse utfordrer Norsk Tippings enerettsmodell. 

Høyres løsninger:

  • Beholde enerettsmodellen for pengespill.
  • Videreføre en spillpolitikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra alle typer pengespill i Norge tilfaller ideelle formål. Beslutning om nye spillkonsepter tas av lotteritilsynet
  • Utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer