Digitale muligheter og delingsøkonomi

Høyres mål er å legge til rette for teknologiutvikling og nye forretningsmodeller som skaper nye arbeidsplasser og verdier for samfunnet.

Teknologiutviklingen innebærer utfordringer, men også nye store muligheter. Gjennom å automatisere arbeidsprosesser i eksisterende næringsliv, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på helt nye forretningsmodeller kan vi sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger.

Delingsøkonomien kan føre til at vi bruker ressurser smartere og bedre, men utfordrer samtidig eksisterende forretningsmodeller og organiseringen av arbeidslivet. Høyre vil legge til rette for nye forretningsmodeller, men samtidig sikre rettferdig konkurranse gjennom å oppdatere reguleringer av eksisterende bransjer i tillegg til effektivt å regulere nye aktører.

 

Høyres løsninger:

  • Modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk.
  • Arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked.
  • Gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å betale skatt og mva for tjenester de kjøper og leverer.
  • Fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller som bidrar til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.
  • Legge til rette for nye forretningsmodeller i delingsøkonomien gjennom effektiv regulering som fører til rettferdig konkurranse mellom nye og eksisterende aktører.
  • Legge til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensialet ved digitalisering.
  • Gjøre flere offentlige data tilgjengelige slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser.
  • Erstatte dagens antallsbegrensing i drosjenæringen med en ordning som sikrer mer konkurranse, gode transporttilbud i distriktene, og sjåfører med god vandel.