Digitalisering og delingsøkonomi

Norge skal være best i klassen på digitalisering. Høyre vil gripe mulighetene teknologiutviklingen gir for å skape flere arbeidsplasser, og større verdier.

Teknologiutviklingen gir store muligheter for mer innovasjon og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Ved å sørge for automatisering i næringslivet og offentlig sektor, kan vi spare bedrifter og det offentlige for tid og effektivisere leveransen av varer og tjenester. Dette vil kunne sikre lønnsomhet i bedriftene, og gjøre det mulig å skape enda flere arbeidsplasser.

Delingsøkonomien skaper arbeidsplasser og gjør hverdagen til folk enklere. Det er et eksempel på hvordan teknologi, gode ideer og kloke hoder brukes til å skape helt nye måter å drive forretning på.. Høyre er positive til delingsøkonomien og mulighetene den gir, både for bedrifter og vanlige folk. Derfor vil vi fortløpende oppdatere lover, regler og reguleringer, for på den måten å legge til rette for at nye selskaper som AirBnb, Uber, Voi og Zvipp kan etablere seg uten store problemer, betale skatt, og bidra til fellesskapet.

 

Høyres løsninger:

  • Modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk.

  • Arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked.

  • Gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å betale skatt og mva for tjenester de kjøper og leverer.

  • Fjerne hindringer som hemmer digitale forretningsmodeller. Dette vil bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

  • Si ja til innovasjon og nye løsninger innen delingsøkonomien gjennom effektiv regulering som fører til rettferdig konkurranse mellom nye og eksisterende aktører.

  • Legge til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensialet ved digitalisering.

  • Gjøre flere offentlige data tilgjengelige slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser.

  • Erstatte dagens antallsbegrensing i drosjenæringen med en ordning som sikrer mer konkurranse, gode transporttilbud i distriktene, og sjåfører med god vandel.