Dyrevern og dyrevelferd

Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.

Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrenes egenart. Myndighetene skal forebygge, avdekke og følge opp grove overgrep mot dyrs velferd. 

Høyre mener at personer som har ansvar for dyr, skal ha kunnskap om dyrenes adferdsbehov og behov for ernæring, sosialisering og fysisk miljø. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl. 

Høyre tar utfordringene knyttet til klima, folkehelse og dyrevelferd på alvor. En bærekraftig landbrukspolitikk skal harmonere med helse-, miljø-, og dyrevelferdspolitiske mål. Høyre ønsker derfor å legge til rette for at det skal bli enklere å ta grønne, sunne og dyreetiske valg som forbruker.

Høyres løsning:

  • Fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge, og utvide prosjektet ytterligere.
  • Ha høye minstekrav til dyrevelferd for alle husdyrslag.
  • At forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt og sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg.
  • Utrede pålegg om ID-merking av hunder og katter.
  • Tillate en pelsdyrnæring i Norge basert på strenge dyrevelferdsmessige kriterier.