Vekst for velferd

Morgendagens velferd sikres gjennom flere jobber og høy arbeidsdeltakelse. Det må være lett å skape en arbeidsplass, og det må være enkelt å ansette flere. Vi må skape verdiene vi skal fordele.

Velferden vår sikres og styrkes gjennom flere jobber og høy arbeidsdeltakelse. Det må være lett å skape en arbeidsplass, og det må være enkelt å ansette flere. Verdier må skapes før de kan fordeles. 

Det skapes flere jobber

Det norske arbeidsmarkedet er i vekst. 56 000 jobber har blitt skapt det siste året. Tre av fire av disse jobbene er skapt i privat sektor. Vekst i privat sektor er viktig, fordi det er skatteinntektene fra disse jobbene som finansierer alt fra skoler, til sykehus og barnehager. At arbeidsplasser skapes og bedriftene ansetter flere viser at optimismen er tilbake i norsk næringsliv.

Kunnskap, skatt og omstilling

Arbeidsmarkedet er i forandring. Teknologiutvikling, digitalisering og automatisering vil føre til at flere av de jobbene vi har i dag forsvinner, mens mange nye oppstår. Fremtidens arbeidsmarked krever omstilling og tilpassing, fordi de nye jobbene vil kreve en helt annen kompetanse enn det vi har i dag. Derfor må både bedrifter og ansatte nå gjøre seg klare til å møte et nytt arbeidsmarked. Høyre mener vi allerede nå må begynne arbeidet med kompetanseløftet som trengs i møte med denne utviklingen.

Lære hele livet

Omstillingen i arbeidslivet krever at folk får muligheten til å oppdatere kunnskapene sine fortløpende. I tillegg er det viktig at Norge er i front på innovasjon og utvikling når arbeidsmarkedet forandres. Regjeringens satsing på forskning og utvikling utgjør nesten 3 % av BNP.

Et konkurransedyktig skattenivå

For at bedriftene skal kunne skape må vi sørge for å gi dem et konkurransedyktig skattenivå. Regjeringen har tatt flere grep for å gjøre bedriftenes hverdag bedre. Formuesskatten, særskatten på norske arbeidsplasser, er senket. Selskapsskatten ble først redusert fra 27 % til 23 %, nå senkes den ytterligere til 22 %. Maskinskatten fases ut. Dette gjør at norske bedrifter får større handlingsrom til å ansette flere folk, og gjennomføre nødvendige omstillingsprosesser for å møte fremtidens arbeidsmarked.

Dette gjør Høyre i regjering

  • Satser mer på forskning og utvikling for å legge til rette for innovasjon og utvikling.
  • Redusererselskapsskatten fra 27% til 22%.