Leve hele livet - Toppbanner. Illustrasjonsbilde.

Vekst for velferd

Morgendagens velferd sikres gjennom flere jobber og høy arbeidsdeltakelse. Det må være lett å skape en arbeidsplass, og det må være enkelt å ansette flere. Vi må skape verdiene vi skal fordele.

Det skapes flere jobber

Det norske arbeidsmarkedet er i vekst. 56 000 jobber har blitt skapt det siste året. Tre av fire av disse jobbene er skapt i privat sektor. Vekst i privat sektor er viktig, fordi det er skatteinntektene fra disse jobbene som finansierer det offentlige. At arbeidsplasser skapes og bedriftene ansetter flere viser at optimismen er tilbake i norsk næringsliv.

Kunnskap, skatt og omstilling

Fremtidens arbeidsmarked krever omstilling og tilpassing. Arbeidsplasser digitaliseres, og kompetansenivået øker. Derfor må både bedrifter og ansatte nå gjøre seg klare til å møte et nytt arbeidsmarked. Det er politikernes oppgave å legge godt til rette for det kompetanseløftet som trengs. 

Lære hele livet

Omstillingen i arbeidslivet krever at folk får muligheten til å oppdatere kunnskapene sine fortløpende. I tillegg er det viktig at Norge er i front på innovasjon og utvikling når arbeidsmarkedet forandres. Regjeringens satsing på forskning og utvikling utgjør nesten 3 % av BNP.

Et konkurransedyktig skattenivå

For at bedriftene skal kunne skape må vi sørge for å gi dem et konkurransedyktig skattenivå. Regjeringen har tatt flere grep for å gjøre bedriftenes hverdag bedre. Formuesskatten, særskatten på norske arbeidsplasser, er senket. Selskapsskatten ble først redusert fra 27 % til 23 % i skatteforliket, og i statsbudsjettet for 2019 senkes den ytterligere til 22 %. Maskinskatten fases ut. Dette gjør at norske bedrifter får større handlingsrom til å ansette flere folk, og gjennomføre nødvendige omstillingsprosesser for å møte fremtidens arbeidsmarked.